MARKA TAKİP İŞLEMLERİ

Marka İzleme

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. İzleme, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.
 
Bu hizmet Türk Patent Enstitüsü ‘ ne başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının gelişmiş programlar vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müşterilerimize rapor edillmesi şeklindedir.
 
Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.
 
Marka İzleme Hizmet İçeriği
 
Marka İzleme Hizmeti tescilli markanın aynısının veya benzerinin TPE ‘ nin her ay yayınlamış olduğu marka bültenlerinden tespit edilmesi ve bildirimi şeklindedir. Piyasa takibini içermez.
Tescilli markanın aynısı veya benzeri tespit edildiğinde müvekkile aylık raporlama yapılır.
Bu hizmet içeriği itibariyle sadece tespit ve bildirimden ibarettir. Bildirim sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka sahibi’ ne (müvekkile) bağlıdır.
Marka izleme hizmeti teşebbüse veya kişiye ait marka veya markalar için senelik (12 aylık) olarak verilir.
Marka sahibinin iki markasına kadar sabit tek ücret talep edilir, izleme hizmeti verilecek marka sayısı ikiden fazla ise ayrıca ücretlendirme yapılır. Müvekkilin birden fazla markası var ise ve bu ana markanın alt markaları şeklinde ise tek bir marka olarak kabul edilir.
Marka İzleme Hizmeti gerçekleştirilmesi aşamasında tespit edilen başvuru şirketimiz müvekkili olsa dahi bildirim hizmeti alan tescilli marka sahibine yapılmaktadır.
haberiniz olsun
Bültenlerimize üye olarak haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Piramit Marka Tescil © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.